STRETKO: Najsilnejšia zbraň je odpustenie

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Uvedomiť si, že odpustenie je proces

AKTIVITA:
Vedúci rozdelí deti do menších skupín a zadá im úlohu, aby spísali na papieriky všetko, čo im napadne, že sa udialo v histórií také, čo sa podľa nich nedá odpustiť (napr. holokaust, hladomor za Stalina, …). Každá jedna takáto udalosť bude napísaná na samostatnom papieriku. Keď už všetci dopíšu, zástupcovia skupín predstavia pred všetkými, čo napísali. Následne ich vedúci vyzve, aby zoradili papieriky s udalosťami do rebríčka od najzávažnejších, po tie menej závažné.
Vedúci potom prečíta text z médií:
Mariupol 11. marca (TASR) – Najmenej 1582 civilistov prišlo dosiaľ o život v prístavnom meste Mariupol ležiacom na juhovýchode Ukrajiny, ktoré už 12. deň čelí blokáde ruskými silami sprevádzanej ostreľovaním. V piatok to v príspevku na sociálnej sieti uviedla tamojšia mestská rada, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.

“Nikdy nezabudneme a nikdy neodpustíme tento zločin proti ľudskosti,” uviedla mestská rada.
Nikdy nezabudneme a nikdy neodpustíme,“ napísal vo štvrtok na Twitteri hovorca ukrajinského ministerstva zahraničia Oleh Nikolenko.
Nikdy v živote nezabudnem a neodpustím Rusku ten masaker, čo sa s obyvateľmi Buče a Hostomelu stal. Marja Pirohova, Novinárka.
https://www.respekt.cz/rozhovor/rusku-ten-masakr-v-mem-meste-nikdy-neodpustim-rika-novinarka-z-buce

REFLEXIA, DISKUSIA:
Dá sa odpustiť všetko zlo čo sa stalo?
Ako môžeme nútiť druhých, že musia odpustiť, keď si ani sami nevieme predstaviť, či my sami v ich situácii by sme neurobili to isté?
Čo prináša odpustenie a čo neodpustenie?
Skúste sa podeliť o to, čo najväčšie ste v živote odpustili.

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Známy indický učenec Mahatma Gandhí povedal: „Slabí nikdy neodpúšťajú. Odpustenie je vlastnosťou silných.“ Iba ten, kto má naozaj veľké srdce, dokáže v ňom všetkých objať, aj tých ktorí mu ublížili. Odpustenie neznamená oslobodiť vinníka, ale oslobodiť obeť, naše srdce od bolesti, od hnevu, nenávisti. Iba ozajstné odpustenie prináša slobodu. Pred odpustením je dlhá cesta snahy o pochopenie a porozumenie tomu druhému. Často však nemáme ani možnosť pochopiť. Sme postavení pred bolestnú situáciu, ktorá nemá logické vysvetlenie. Kedysi bol zvyk, že ak sa v škole študenti pohádali, ako znak zmierenia si mali podať ruky. Častokrát to bolo len naoko, divadielko pred ostatnými. Odpustenie však vyžaduje odvahu urobiť krok k tomu druhému. Aj preto je odpustenie vlastnosťou silných. Odpustenie nie je schválenie toho, čo sa stalo. Tak isto nie je to zabudnutie. Sú veci, čo si budeme pamätať do konca života, no nemusíme ich v sebe nosiť ako neodpustenie. Je to cesta znovu mať rád. Cesta k zmiereniu. Neodpúšťame druhým preto, že si to zaslúžia. Odpúšťame, lebo chceme naše srdce obdarovať pokojom, ktorý nám neodpustenie odnieslo. Hnev neporazíme hnevom, ale láskou. Odpustenie je cesta lásky.

KATECHÉZA:
Odpustenie je najvyššia forma lásky. Sám Ježiš na kríži ukazuje túto lásku keď odpúšťa tým, čo ho zabili.“ Otče, odpusť im , lebo nevedia čo robia.“ (Lk 23,34) Odpustenie je často dlhodobý proces rastu v láske.
Kresťan je ten, ktorý by mal vedieť vždy odpustiť. Často sa to aj takto zneužíva. On je kresťan a tak mi určite odpustí to, čo som mu urobil… No nie vždy to takto funguje.

POMÔCKY:
Papieriky, perá

ZDROJ:

Sväté písmo

https://www.respekt.cz/rozhovor/rusku-ten-masakr-v-mem-meste-nikdy-neodpustim-rika-novinarka-z-buce

Scroll to Top