Modlitba nás spája s Otcom a robí nás bratmi a sestrami. Otvára naše srdce pre potreby, núdzu a utrpenie našich blížnych. Za pokoj na Ukrajine môžeme tiež obetovať úmysel sv. omše či Pánovej večere. 

Pozdvihni srdce k Bohu za pokoj na Ukrajine

Pane a Otče ľudstva,

ktorý si stvoril všetky ľudské bytosti s rovnakou dôstojnosťou,
vlej do našich sŕdc ducha bratstva.
Prebuď v nás sen o novom spôsobe stretnutia,
o dialógu, spravodlivosti a pokoji.
Podnieť nás, aby sme všade vytvárali lepšiu spoločnosť
a dôstojnejší svet
bez hladu, chudoby, násilia a vojen.
 
Nech sa naše srdce otvorí
všetkým obyvateľom a národom zeme,
aby sme spoznali dobro a krásu,
ktoré si do nej zasial,
aby sme nadväzovali bližšie vzťahy
zjednotené v nádeji a spoločných cieľoch. Amen.
 
(Fratelli tutti)

Bože milý prosíme ťa v tejto chvíli,

daj všetkým sily.

Múdrosti a rozumnosti,

do srdca lásky, pokoja.

Nech sme všetci jednotní

a žijeme v pokoji.

Prosíme ťa Pane, drž pevne svoju ochrannú ruku,

nad zemou svojou.

Nech ukončí sa každé trápenie,

každé súženie zemských bojov.

Srdcia žiaľom plnia sa,

strach a neistota sa prebudili.

Bože prosím buď pri nás,

by sme sa k tebe utiekali v každej chvíli.

Nech v našich srdciach Tvoja láska prebýva,

aby sme ľuďom slúžili, ako i Ježiš na tejto zemi.

Daj nám oči otvorené,

zrak upretý k nebesiam.

Buďme ľuďmi chápavými,

Bohom požehnanými.

Daj nech mier zavládne na zemi,

a nech cítime blízkosť Boha pri nás. 

(napísala Evanjelická cirkev)

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja

Daj, aby som vnášala lásku, kde panuje nenávisť,
 odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
 
Daj, aby som prinášala pravdu tým, ktorí blúdia,
vieru tým, ktorí pochybujú,
nádej tým, ktorí si zúfajú,
svetlo tým, ktorí tápu v tmách,
radosť tým, ktorí smútia.
 
Pane, daj, aby som sa snažila skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
 
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe,
povstávame k večnému životu. Amen.

(modlitba sa pripisuje sv. Františkovi z Assisi)

Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože, voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu. 

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete: 

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou, aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova, aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov. 

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi: 

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, pokoj a mier nad každým konfliktom, ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva. 

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc. 

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja. Amen.

(Stanislav Zvolenský)

 
Scroll to Top