Drobné obety nám pomáhajú zbaviť sa zlozvykov, rásť v trpezlivosti a ďalších čnostiach potrebných pre budovanie pokoja v našich vzťahoch. 

Prekonaj sa a námahu obetuj za pokoj na Ukrajine

ˇPrijmi naše výzvy: 

 • Nefrflať keď si idem urobiť úlohy
 • Jeden deň nebyť na mobile/počítači – IG, FB, Titok, videohry
 • Zbierať odpadky z okolia, kde sú smeti po zemi
 • Pomodliť sa krížovú cestu
 • Pomôcť s ťažkým nákupom, ktorým sa niekto trápi – mamka, starká… 
 • Aspoň jeden deň sa pokúsiť neodvrávať
 • Zaprieť sa jeden deň bez sladkostí
 • Podeliť sa so sladkosťou, jedlom s niekým
 • Jeden deň nepozerať TV
 • Pomôcť s večerou, prípravou desiaty
 • Použi schody namiesto výťahu
 • Posun oblečenie, hračku, nasporené peniaze… pre Ukrajincov…
 • Sprav si rannú rozcvičku
 • Choď skôr spať
 • Prečítaj si niečo z dobrej knihy predtým ako pôjdeš spať
 • Cez deň namiesto sladkého si daj zeleninu, ovocie 😉
Scroll to Top