STRETKO: Čo by urobil Ježiš? Nádej v beznádeji

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Uvedomiť si, že pomoc pri vojnových konfliktoch potrebujú aj tí, ktorí nie sú priamo vo vojne.

AKTIVITA:
Vedúci zadá úlohu: Vymyslite a nakreslite logo na tému NO WAR! Toto logo by malo byť použité na billboardoch v mestách.
Druhou úlohou môže byť: Navštívte domov dôchodcov a porozprávajte sa s ľuďmi o tom, čo prežívajú v súvislosti s vojnou. Ak budú súhlasiť, môžete z toho natočiť krátke video.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Ako by nato všetko reagoval Ježiš?
Utekal by pomáhať do zberných táborov? Alebo by hľadal spôsob ako sa dostať priamo na front a tam byť prítomný?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Asi najviac sa to, čo sa deje vo vojne, dotýka starých ľudí. Sú si jasne vedomí, že sú úplne odkázaní na pomoc druhých a často so svojimi chorobami si nevedia predstaviť život, ak by nastal vojenský konflikt.
Veľmi sa vojnový konflikt dotýka aj tých, ktorí sú „akoby“ v prvej línii mimo bojovej línie. Ľudia na hraniciach, zdravotníci, vojaci, sociálny pracovníci, dobrovoľníci, tlmočníci. Každého z nich sa vojna a konflikt nejako dotýkajú.
Dotknuté osoby sú tiež matky s deťmi alebo tehotné ženy, podnikatelia v rôznych odvetviach.
Veľmi ťažko je umelcom, ktorí všetko prežívajú vo svojom štýle a citlivosti.
Vojna sa dotýka aj zvierat. Aj tie často potrebujú pomoc.

KATECHÉZA:
Ježiš je ten, ktorý prináša nádej! Možno čakáme, že prinesie zmenu. Že vojna hneď prestane, že míny nebudú vybuchovať, keď na ne niekto stúpi. No On prináša čosi iné – sám seba do situácii, ktoré žijeme! Uvedomenie si toho, že je so mnou, je cestou ako môžeme my sami priniesť nádej všade tam, kam sa vyberieme pomáhať. O Ježišovi píše Písmo: Kade chodil dobre robil…(Sk 10,37)
Kde všade môže Ježiš prísť? Všade tam, kde ho my sami pustíme.

POMÔCKY:
Farbičky, papiere, mobil s kamerou

ZDROJ:
Sväté písmo

Scroll to Top