STRETKO: Kritické myslenie a dezinformácie

CIEĽOVÁ SKUPINA:

CIEĽ:
Prispieť k rozvoju schopnosti kriticky hodnotiť informácie. Pochopiť nebezpečenstvo, ktoré súvisí
so šírením dezinformácií. Pochopiť neetickosť pri zneužívaní zraniteľných skupín.

AKTIVITA:
Vedúci na čistý hárok papiera čitateľne napíše odkaz s inštrukciou, ideálne v slovenskom aj anglickom
jazyku, napr. „Ako rýchlo sa šíria dezinformácie? Zdieľajte a zistite! / How fast do disinformation spread? Share to find out!”. Následne odkaz odfotografuje a uverejní ako príspevok na svojom facebookovom profile. V prípade, že vedúci Facebook nepoužíva, môže príspevok uverejniť niektoré z detí. Všetky deti, ktoré aktívne používajú Facebook, následne dostanú za úlohu príspevok zdieľať a motivovať k jeho zdieľaniu ďalších priateľov na Facebooku. Po tejto úvodnej aktivite si všetci odložia telefóny a pokračuje druhá aktivita.
Vedúci zadá deťom krátke cvičenie, v ktorom budú mať za úlohu zoradiť uvedené hoaxy do chronologického poradia, podľa toho, kedy si myslia, že vznikli a boli šírené:
a) Archeológovia objavili kostru dinosaura Archaeoraptor liaoningensis – chýbajúceho článku medzi
dinosaurami a vtákmi,
b) Stavbári v New Yorku odkryli pri výkopových prácach pozostatky obrieho muža,
c) Škandál volebného kandidáta – podvody s pozemkami, ženy aj alkohol,
d) Veľkolepé víťazstvo egyptskej armády v Sýrii.
Správne odpovede sú: a) 1999, b) 1869, c) 31 p.n.l., d) 1274 p.n.l.
Vedúci po tejto aktivite uvedie správne poradie hoaxov a v krátkosti ich predstaví, prípadne premietne text (viď. pomôcky). Nasleduje diskusia, v ktorej vedúci upriami pozornosť na fakt, že hoaxy a dezinformácie sprevádzajú ľudstvo už tisíce rokov, avšak v súčasnosti sa zmenila najmä ich forma a s ňou rýchlosť, ktorou sa šíria. Po diskusii sa môže vedúci spolu so žiakmi vrátiť k prvej aktivite a pozrieť na počet zdieľaní, ktoré pôvodný príspevok dosiahol (počet sa zobrazí pod príspevkom v pravom dolnom rohu). Nasleduje záverečná reflexia/diskusia, v ktorej vedúci zdôrazní nebezpečenstvo zdieľania neoverených informácií zamerajúc sa zároveň aj na rýchlosť ich šírenia.

REFLEXIA, DISKUSIA:
Akým témam sa dezinformácie a hoaxy najčastejšie venujú? Prečo?
Poznáte nejaké ďalšie slávne dezinformácie a hoaxy šírené v minulosti (napr. očkovanie proti
kiahňam môže na očkovaného preniesť ťažké až smrteľné ochorenia, Svetové obchodné
centrum (orig. World Trade Center, skr. WTC, známe aj ako Dvojičky) riadene zdemolovali samotní
Američania, Bill Gates či Rockefellerovci vypustili záhadný vírus, aby mohli masovo čipovať ľudí,
Elvis Presley nezomrel a pod.)?
V čom sa podľa vás líši šírenie dezinformácií v minulosti a dnes?
Cez aké kanály sa dezinformácie šírili v minulosti (bez internetu) a cez aké sa šíria dnes? Ktoré boli najúčinnejšie a „najspoľahlivejšie“ kedysi a ktoré sú to dnes? U ktorej cieľovej skupiny?
Aká bola pravdepodobne rýchlosť ich šírenia v minulosti, keď neexistoval internet, a aká je
v súčasnosti? Prečo?
Je podľa vás v súčasnosti šírenie dezinformácií nebezpečnejšie? Prečo?
Čo podľa vás najviac napomáha ich šíreniu?
Čo ste si uvedomili pri experimente so zdieľaním príspevku na Facebooku?
V našom experimente sme šírili neškodný príspevok s obrázkom. Aké rôzne škodlivé príspevky sa
z vašej skúsenosti na Facebooku, resp. sociálnych sieťach či e-mailom, šíria?
Aké zameranie, resp. témy, dezinformácií a hoaxov podľa vás opakovane prevládajú? Sú podobné tým v dávnej či modernej histórii? Prečo?
Aké dôsledky môže mať šírenie dezinformácií na zdravie a osobný život ľudí?
Aké dôsledky môže mať šírenie dezinformácií na úroveň a udržateľnosť demokracie a právneho
štátu? Ako, naopak, môžu vplývať na šírenie chaosu a strachu či presadzovanie extrémistických
a totalitných myšlienok?
Ako je podľa vás možné šíreniu dezinformácií zabrániť, resp. ho spomaliť? Čo pre to môžeme
urobiť my sami?

PODKLAD PRE VEDÚCEHO K TÉME:
Vedúci deťom predstaví zásady, ktoré je vhodné dodržiavať pri vyhľadávaní informácií na internete:
Ako nenaletieť hoaxom?
1. Vždy v strehu – kedykoľvek idete na nejakú sociálnu sieť – Facebook, YouTube, Instagram – alebo ak dostávate reťazové (preposielané) e-maily, počítajte s tým, že skôr či neskôr môžete naraziť na klamstvo. Buďte pripravení, že nemôžete veriť všetkému, čo vám niekto pošle alebo zazdieľa.
2. Pozri, kto to hovorí – všímajte si zdroje informácií, ktoré sa k vám dostávajú. Všímajte si, kto je autorom daného článku, aký web ho publikoval, kto je pôvodcom danej historky, kto vystupuje na danom videu či kto hovorí na danej zvukovej nahrávke.
3. Keď nepoznáš zdroj, nezdieľaj – poznáte autora textu? Poznáte web, ktorý ho publikoval? Poznáte pôvodcu danej historky? Poznáte človeka na danom videu? Poznáte hlas zo zvukovej nahrávky? Ak nie, berte ho radšej s rezervou a pre istotu ho nezdieľajte. Veľká časť neprávd sa dnes totiž šíri cez rôzne anonymné alebo neoverené príspevky neznámych alebo pochybných autorov.
4. Pozor na manipulatívne triky – nepravdy a manipulácie je veľmi ľahké šíriť cez lacné triky, ako napr. „o tomto vám mediá nepovedia, musíte to šíriť” alebo „zdieľajte, kým tú informáciu nezmažú”, príp. zjednodušovaním a zovšeobecňovaním situácie. Odporúčame byť pri nich obozretný, a to aj v prípade, že takúto informáciu šíri mediálne známa osoba alebo niekto, koho osobne poznáte.
Webové stránky, ktoré upozorňujú na hoaxy:
Konšpirátori (https://konspiratori.sk/)
Hoaxy a podvody – Polícia SR (https://www.facebook.com/hoaxPZ)
Lovíme hoaxy (https://hoax.sme.sk/)
O médiách (https://www.omediach.com/hoaxy)
Krotíme hoaxy (https://bit.ly/metodicka-prirucka-Krotime-hoaxy)

KATECHÉZA:
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: “Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Jn 8, 31-32)
Ježiš mu odpovedal: “Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14, 6)
„Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.“ (Jn 18,37)
Boh dal každému rozum a slobodnú vôľu. Prejavom zdravého rozumu je aj schopnosť kriticky myslieť. Sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Ak chcem byť zodpovedný, je dôležité si uvedomiť, že niekedy aj z nášho pohľadu malým skutkom, vetou, slovom, dokážeme veľmi ublížiť. Slovo má veľkú moc. Moc pomôcť, ale aj moc ublížiť. Napríklad nevinné zdieľanie nepravdivej informácie o pozitívnych zdravotných účinkoch nejakej látky, ktorá je v skutočnosti škodlivá môže niekoho, kto tomu uverí zabiť. Alebo krivé obvinenie ruského spolužiaka zo zodpovednosti za vojnu na Ukrajine môže u niektorých žiakov spustiť násilné a agresívne prejavy, ktoré mu môžu poškodiť zdravie. Takýchto príkladov, kedy sa šíria dezinformácie, by sme mohli uviesť viac, určite aj vy by ste vedeli nejaké vymenovať. Ježiš nás učí, že čím viac budeme zachovávať jeho slovo (ostávať v jeho slove), tým viac budeme poznať pravdu. A mohli by sme to aj otočiť. Čím viac budeme poznávať a šíriť pravdu, tým viac budeme Ježišovými učeníkmi. Len cez pravdu môžeme prísť k Otcovi. Ježiš je šíriteľom pravdy, nie dezinformácií. A aj v tomto by sme ho mali nasledovať ak chceme mať večný život.

POMÔCKY:
Mobil s fotoaparátom a prístupom na internet, papier, fixka, projektor/monitor (v prípade, ak by vedúci chcel text premietnuť), Rozstrihaný text po písmenách:
a) Archeológovia objavili kostru dinosaura Archaeoraptor liaoningensis – chýbajúceho článku medzi
dinosaurami a vtákmi,
b) Stavbári v New Yorku odkryli pri výkopových prácach pozostatky obrieho muža,
c) Škandál volebného kandidáta – podvody s pozemkami, ženy aj alkohol,
d) Veľkolepé víťazstvo egyptskej armády v Sýrii.

Podklad pre vedúceho:
Archeológovia objavili kostru dinosaura Archaeoraptor liaoningensis – chýbajúceho článku medzi
dinosaurami a vtákmi (1999)

Časopis National Geographic v roku 1999 publikoval článok o údajnej fosílii nového druhu dinosaura, ktorú objavili v Číne a mala predstavovať chýbajúci vývojový článok medi štvornohými dinosaurami a vtákmi. V skutočnosti išlo o kombináciu niekoľkých skamenelín pochádzajúcich od odlišných druhov, ktorú vytvorili priekupníci s fosíliami.

Stavbári v New Yorku odkryli pri výkopových prácach pozostatky obrieho muža (1869)

Stavbári v newyorskom meste Cardiff údajne pri výkopových prácach objavili mumifikované telo muža
s výškou 3 metre. V skutočnosti išlo o žart podnikateľa s tabakom, Georga Hulla, ktorý nechal falošnú múmiu vytesať zo sadrovca.

Škandál volebného kandidáta – podvody s pozemkami, ženy aj alkohol (31 p.n.l.)

Octavius Augustus počas volieb rozbehol proti svojmu súperovi, Markovi Antoniovi, politickú antikampaň. Na mince, ktoré v tom čase ľudia používali ako platidlo, nechal vyraziť sériu nepravdivých sloganov, ktoré Marka Antonia zobrazovali ako opilca a záletníka nespôsobilého viesť krajinu. Jeho antikampaň bola úspešná a viedla k jeho zvoleniu za prvého rímskeho cisára.

Veľkolepé víťazstvo egyptskej armády v Sýrii (1274 p.n.l.).

V roku 1274 p.n.l. sa medzi starovekým Egyptom a Chetitskou ríšou odohrala jedna z najväčších bitiek bojových vozov – bitka pri Kádeši. Napriek tomu, že bitka sa skončila remízou a neskôr viedla k uzavretiu mierovej zmluvy, egyptský faraón Ramzes II. jej výsledok nepravdivo označoval ako veľké víťazstvo Egypťanov.

ZDROJ:
MISTRÍK, E. a kol. 2021. Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy 2. Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., 2021. 107 s. Dostupné na: https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2022/03/SKMS_Metodicka-prirucka-2.pdf

Sväté písmo

Scroll to Top